Homepage

Inovace je podstatou poslání společnosti Novartis.
Integrita a vysoké etické standardy jsou nezbytné k našemu úspěchu.
Jsme průkopníci ve zlepšování přístupu pacientů ke zdravotní péči.

Prozkoumej Novartis

Featured / 10 Ún

Finanční výsledky Novartis 2020

Společnost Novartis oznámila 26. ledna 2021 finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok pro rok 2020.

Novartis se soustředí na tři hlavní oblasti inovací v globálním měřítku.