Homepage

Inovace je podstatou poslání společnosti Novartis.
Integrita a vysoké etické standardy jsou nezbytné k našemu úspěchu.
Jsme průkopníci ve zlepšování přístupu pacientů ke zdravotní péči.

Prozkoumej Novartis

Featured / 17 Břez

Informace k opatřením proti novému koronaviru (COVID-19)

Novartis nadále pečlivě sleduje situaci ohledně koronaviru, naším prvořadým zájmem je zdraví a bezpečnost našich spolupracovníků a pacientů na celém světě.

Novartis se soustředí na tři hlavní oblasti inovací v globálním měřítku.