Homepage

Inovace je podstatou poslání společnosti Novartis.
Integrita a vysoké etické standardy jsou nezbytné k našemu úspěchu.
Jsme průkopníci ve zlepšování přístupu pacientů ke zdravotní péči.

Prozkoumej Novartis

Featured / 04 Ún

Výroční zpráva 2021

Zpráva Novartis in Society Integrated Report zahrnuje naši obchodní činnost, strategii a výkonnost. Zdůrazňuje pokrok v plnění našich pěti strategických priorit a popisuje, jak vytváříme hodnotu pro různé aktéry. Naše výroční zpráva poskytuje komplexní přehled o společnosti Novartis, včetně

Novartis se soustředí na tři hlavní oblasti inovací v globálním měřítku.