Homepage

Inovace je podstatou poslání společnosti Novartis.
Integrita a vysoké etické standardy jsou nezbytné k našemu úspěchu.
Jsme průkopníci ve zlepšování přístupu pacientů ke zdravotní péči.
Více než 1 miliarda po celém světě užívá naše léky.

Prozkoumej Novartis

Novartis výroční zpráva poskytuje přehled o naší strategii a hodnotí výkon společnosti  v roce 2016.